wdsi: dienst voor pleegzorg

 

home

pleegzorg

onze dienst

contact

bibliotheek

jaarverslag

activiteiten

WDSI-TJE

meest gestelde vragen

links

 

 

 

lijst boeken

werking | lijst tijdschriften | lijst boeken

BOEK VAN DE MAAND

KINDER- EN JEUGDBOEKEN

OPVOEDING

PLEEGZORG

(SOCIALE)WETGEVING

ALGEMENE VAKLITERATUUR

boek van de maand

 

Kinderen hebben hulp nodig bij het beheersen van hun woede. Soms worden ze ontzettend boos en gaan over de schreef. Het boek bevat degelijke informatie maar is ook humoristisch opgevat met leuke tekeningen. Dit boek helpt kinderen hun woede te begrijpen en hoe bij woede toch nog tot een positieve, gezonde oplossing te komen. Kinderen zien in dat woede een normaal onderdeel is van het leven maar dat geweld geen oplossing is. Praktische suggesties met o.a. een stappenplan om tot relaxatie te komen.

Haal de Grrr uit agressie: ‘Een eenvoudig maar uitstekend boek... zou in iedere schoolbibliotheek moeten staan.’  (Kliatt)

LACH EN LEER is een nieuwe reeks boekjes die gericht is naar de kinderen zelf. In deze reeks worden volwassen onderwerpen speciaal en bevattelijk aan kinderen voorgesteld.

Het zijn onderwerpen die kinderen aanbelangen, waarmee ze geconfronteerd worden en waar ze niet altijd raad mee weten. Op een luchtige toon worden de thema’s helder in beeld gebracht. Kinderen gaan beseffen dat voor ieder probleem wel een haalbare oplossing te vinden is. Maar ook leerkrachten en ouders kunnen heel wat opsteken uit deze boekjes.


 

kinder- en jeugdboeken terug naar boven

 

  • Een regenbui van tranen
    Baetens Rob
  • Een papa met vleugels
     Boonen Stefan - Bosschaert Greet
  • Wat schilt er met je? Voel jij je goed in je pel?
    Freymans Saxton en Elfers Joost
  • Pat en Knoop
    Freymans Saxton en Elfers Joost
  • Het verhaal van mevrouw Eekhoorn en alle andere dieren en mama's hoofd
    Minne Brigitte
  • En toen kwam Linde
    Minne Brigitte
  • Een mussenjong in het eksternest
    Minne Brigitte
  • De mooiste vis van de zee
    Pfister marcus en Kuiper Nannie
  • Papa is nooit moe
    Wyckmans A.-De Leerner A.M.
  • lege ogen
    Van den Berg Leen
  • Aangrijpende belevenissen van kinderen
    Steerneman Pim
  • Ik krijg tranen in mijn ogen als ik aan je denk
    Van Essen Ineke


Boeken over opvoeding en handicap

  • Ouderschap onder druk
    De Belie Erik en Van Hove Geert
    Categorie: ouderschap bij kinderen met een handicap
  • Handboek bijzondere orthopedagogiek
    Broekaert E.
    Categorie: orthopedagogiek
  • Opvoeden tot weerbare kwetsbaarheid
    Adriaenssens P.-Vanderhoeven L.-Vercammen L.
    Categorie: opvoeden
  • Positief opvoeden
    Devolder Joost
    Categorie: opvoeding van kinderen
  • Teveel zakgeld ?
    Dexia
    Categorie: omgaan met zakgeld
  • Praten met kinderen
    Van As Nicole-Janssens Jan
    Categorie: opvoeden
  • Had me dat eerder verteld
    Van der Ploeg Jan
    Categorie: opvoedkundige problemen
  • Vastgelopen
    Heijkoop Jacques
    Categorie: verstand, handicap en gedragsproblemen
  • Liesje
    Mertens Pierre
    Categorie: zoeken naar woorden van de geboorte van een bijzonder kind
  • Euthanasie en palliatieve zorg
    Morbé Eric - Van Liedekerke Christine
    Categorie: euthanasie-palliatieve

 

Algemene vakliteratuur terug naar boven

  • Preventie van antisociaal gedrag:starten bij de (pre)conceptie?
    De Mey,Moens,Van Leeuwen en Verhofstadt
  • Een veilig gevoel
    Storms Werner
  • Loop naar de maan. Praktijkgids omgaan met agressie in onderwijs en opvoeding.
    Taghon Geert
  • Alles of niets : de borderlinestoornis
    Van Meekeren E.
  • Groeien na verlies - handleiding bij rouw op school
  • Als hechting moeilijk is
    Vaessen Giel
  • Moordenaars en hun motieven
    Vermassen Jef


Boeken over pleegzorg (woonvormen, loyaliteiten, hulpverlening ,... terug naar boven

  • Wonen in de samenleving
     Geus Ruud-Van Gennep Ad
    Categorie: kleinschalige woonprojecten
  • Ouderbegeleiding bij roldifferentiatie
    Haans, Robbroeckx, Hoogduin en Van Beem-kloppers
    Categorie: methodiekboek ouderbegeleiding
  • Leren over leven in loyaliteit
    Michielsen, Van Mulligen en Hermkens
    Categorie: contextuele hulpverlening
  • Het onverwoestbare kind
    Rubin
    Categorie: multiproblemgezinnen en hoe te overleven
  • Supported Living
    Steman Caroline - Van Gennep Ad
    Categorie: zelfstandig wonen

  •  Waar bemoei jij je mee !!!
    Bosch Erik
    Categorie: morele dilemma's in de zorg
  • Ze zijn er gewoon voor mij
    Van Beek Fiet
    Categorie: pleegkinderen over pleegzorg
  • De Liefdesladder
    Van den Eerenbeemt Else-Marie
    Categorie: familierelaties
  • Begeleiding van gezinnen met een verstandelijk gehandicapt kind
    Van Gennep Ad
    Categorie: gezinsbegeleiding

  • (Pleeg)kinderen en vreemd gedrag
    Visscher Nelleke-Delfos Martine F.
    Categorie: gedrag van pleegkinderen
  • Pleegzorg in balans
    Weterings A.M.
    Categorie: pleegkinderen
  • Opgroeien in een pleeggezin
    Weterings Tonny
    Categorie: pleegkinderen
  • Titel: Mijn leven als pleegouder
    Auteur(s): Willemse Annemie
    Categorie: pleegouderschap
  • Elke dag is pleegzorgdag
    Willemse Annemie
    Categorie:  pleegzorg

 

 

Boeken over (sociale) wetgeving terug naar boven

 

  • Voorlopig bewindvoering
    De Boodt Marianne
    Categorie: vernieuwde wetgeving
  • Gebruikersrechten in de welzijnszorg
    Put-Verduyn-Foosveldt
    Categorie: gebruikersrechten